top of page

Lifegroups

Vad är en lifegroup?

En mindre gemenskap som träffas regelbundet för att be, samtala och helt enkelt dela livet med varandra.

Vill du vara med i en lifergoup?

bottom of page