top of page

Mission

MARCUS OCH HANNA BLOOM

Om Marcus och hanna

Marcus och Hanna Bloom är missionärer och evangelister som har lett framgångsrika skördekampanjer i Afrikas och Asiens hjärta i tio års tid. De har sett över en kvarts miljon människor ta emot Jesus Kristus som sin frälsare och de har sett tusentals mirakler som bevisar att Jesus lever idag. Marcus och Hanna brinner för att se miljontals människor frälsta och missionsbefallningen slutförd i sin generation.

De har också ett stort hjärta för att träna, inspirera och förlösa nya skördearbetare i världens olika skördefält. Förutom kampanjerna de gör i Afrika och Asien, reser de regelbundet till församlingar i Skandinavien för att betjäna Gudsfolk med evangeliets förkunnelse och den helige Andes kraft. Hanna håller även kvinnomöten där hon särskilt betjänar kvinnor att bli frimodiga Guds tjänare.

För mer info följ länk: http://www.gntap.org

Mission

Spanien

Familjen Mehmedovic

Anna-Maria och Ferro Mehmedovic bor och verkar utifrån Valencia i Spanien.
Tillsammans med samarbetspartners arbetar man med bl.a. församlingsplantering och aktiviteter mot människohandel. 

Motorcykelmission är an annan del man arbetar med och har fått en fin ingång bland Valencias motorcykelklubbar. Numera är de en naturlig del av motorcykelvärlden och blir inbjudna till alla större händelser. Perspektiven för att utveckla detta arbete är goda och möjligheterna många. De ber Herren om hans ledning och rätta timing.

När det gäller arbete bland utsatta kvinnor har de ett spirande arbete med en lokal partner som ser lovande ut. De jobbar med att försöka ge alternativ till de kvinnor som fastnat i prostitution och vill ha hjälp med att lämna det livet.

 I församlingen tjänar Anna-Maria med att utrusta kvinnor till mission genom ett lokalt initiativ som heter Women in Mission. 
Ferro undervisar även ledare på missionsskolan i Valencia centrum.

Familjen mehmedovic.png

Man tar emellanåt emot team av ungdomar från Sverige som vill vara med på ett hörn och göra en missionsinsats. Mission i Europa är något som sker på flera håll och man upplever det glädjande att få vara med och ge svenska ungdomar lite smak på hur det kan vara att leva som missionär. 

Kontakt

ferro.mehmedovic@efk.se
anna-maria.mehmedovic@efk.se

Sydafrika

Give a child a family

Monica och Basil Woodhouse är grundare och ledare för Place of Restoration utanför Port Shepstone i Sydafrika. Place of Restoration (PoR) betyder Upprättelsens plats och är en fristad för barn som blivit föräldralösa, som misshandlats eller utnyttjas sexuellt. Arbetet startade 1992 när makarna Monica och Basil Woodhouse ställdes öga mot öga med Sydafrikas enorma behov, inte minst på grund av den akuta aidssituationen. De började med att öppna sitt hem för misshandlade kvinnor och barn.

Arbetet växer
Snart blev huset för litet och de ställde upp husvagnar på tomten, där människor fick bo. Tack vare hjälp från bland andra EFK (Evangeliska Frikyrkan) och Läkarmissionen köptes mark och det kunde byggas ett center för barnen. PoR erbjuder professionell hjälp till ande, själ och kropp i en kärleksfull miljö med rådgivning, terapi och varm gemenskap.

Give a Child a Family
Visionen är att centret ska fungera som en sluss dit barnen kommer för att rehabiliteras och sedan återförenas med familjen eller få ett nytt hem. Fosterhemsprogrammet ”Give a Child a Family”, som är kopplat till verksamheten, rekryterar lämpliga fosterföräldrar, utbildar och följer upp dem.

Matpaket
Till en början förser Place of Restoration den nya fosterfamiljen med matpaket månadsvis och undervisar i barnuppfostran och hur man bemöter ett barn i kris. Genom gratis utsäde lär man familjen att odla och bli självförsörjande på grönsaker. Uppföljningen sker regelbundet.

Every Child Deserves To Have ONE Adult who is Crazy about Them!

Kontakt

Monica Woodhouse
monica@gcf.org.za

Director Family Based Care, Training and Development

0027(0)393172761
0027(0)829275854

www.gcf.org.za

Östmission

Sedan 1991, när dörrarna till forna Sovjetunionen öppnades har vi som församling bedrivit Östmission. Vi startade ett samarbete med Pingstförsamlingen i Riga, Lettland. Under åren som gått har arbetet vuxit och vi har nu kontakt med församlingar på många platser i forna Sovjet.

Östmissionen består idag av två grenar. Dels ett långsiktigt projekt i Estland, där vi praktiskt hjälper till med uppbyggnaden av rehabiliteringscentret, Village of Hope. Dels tältevangelisation på olika platser.

Vad gäller projektet med att bygga ett rehabiliteringscenter samarbetar vi med Elimförsamlingen i Mantorp. Vi har under årens lopp gjort många resor till centret, för att snickra måla och bygga hus. Det har varit fantastiska resor. Se gärna under fliken bilder på denna hemsida och rehabiliteringscentrets egen hemsida www.lootusekula.ee

Tältevangelisation bedriver vi bland annat i Ryssland, Estland Bulgarien och Mongoliet. Vi samarbetar med två olika organisationer, Harvest 21, en estnisk missionsorganisation som leds av Johannes Kudrin och hans fru Ludmilla. www.harvest21.ee samt Mcnulty Ministries som leds av Kevin och hans fru Leslie. www.tent100.com

Är du/ni  intresserade av att veta mer om hur vi arbetar? Kontakta Ingemar Lilja 070-6022915 eller via mail lilja.ingemar@telia.com.

Vi kommer gärna till din församling och berättar mer.

Genom att praktiskt hjälpa till eller ge en gåva, kan du vara med om att genomföra en kampanj. Vill du ge en gåva kan du göra det på bankgiro 713-1675 Hamnkyrkan. Märk avin med ”Östmissionen”.

Församlingen stöttar detta arbete både praktiskt och ekonomiskt, vårt bidrag är 2000 kr per månad i ekonomiskt bidrag till Village of Hope.

bottom of page