Vår vision

Vår önskan är att kyrkan skall vara öppen för alla

och vara en mötesplats för alla generationer.

Varmt välkommen!

Älska Jesus

Älska varandra

Älska Andra