Gudstjänst

Online 10.00

Varje söndag firar vi Gudstjänst online pga.Covid. Där möts vi till tillbedjan, predikan, bön och gemenskap.

Till våra Gudstjänster är alla välkomna!